Logo

Zasada działania systemów igłofiltrowych

Odwadnianie terenu w oparciu o igłofiltry pozwala na czasowe, lokalne obniżenie poziomu wód gruntowych w miejscu prowadzonych prac. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem igłofiltrowym jest system oparty o igłofiltry o średnicy 32mm. Niniejsze igłofiltry są niczym innym jak przewodami rurowymi (mogą być giętkie lub sztywne), które na jednym z końców posiadają specjalne powłoki filtrujące pozwalające odseparować wodę od piasków, tak aby do agregatów pompowych nie dostawały się większe zanieczyszczenia, które wpływały by na szybsze zużycie pomp i ich uszczelnień. Montaż igłofiltrów odbywa się z użyciem wody pod ciśnieniem. Najczęściej do tego wykorzystuje się pobliskie hydranty, bądź używa się specjalnych pomp typu koshin. Igłofiltry montuje się z użyciem specjalnej szpilki zapłukującej, która połączona przewodami strażackimi np. z pompą koshin zostaje wpuszczana pionowo w ziemię. Ciśnienie i prąd wody wypływający ze szpilki zapłukującej powodują tworzenie się otworu w ziemi, który może być utworzony do wymaganego poziomu. Oczywiście w ziemi napotkać można różnego rodzaju utrudnienia, typu korzenie, głazy i gruzy. Czasem sprawia to, że niektóre z otworów pod montaż  igłofiltrów trzeba przesunąć, tak aby ominąć przeszkodę. Istotnym aspektem jest sposób rozmieszczenia igłofiltrów. Mianowicie igłofiltry należy umieszczać w odległości 1m od siebie na głębokości większej o około metr od planowanego poziomu osuszenia. Wody gruntowe podczas pracy agregatu odwodnieniowego powinny po pewnym czasie układać się tak jak na poniższej ilustracji:

montaż igłofiltrów - zasada działania

Powyższy szkic w swojej prostocie pokazuje jaki efekt można osiągnąć, gdy system igłofiltrowy działa sprawnie. Jednak należy także pamiętać, by wydatki agregatów zostały poprawnie dobrane do warunków pracy, bowiem zastosowanie zbyt dużego systemu do pomp o zbyt małej wydajności nie pozwoli osiągnąć prawidłowego efektu. Komplikacje mogą się również pojawić, gdy zbyt wydajne agregaty pracują na zbyt małym układzie. Zatem jeżeli masz wątpliwości konsultuj je ze specjalistami.

Wróćmy jednak do kwestii montażu igłofiltrów w ziemi.  Kolejną ważną rzeczą jest to, aby wszystkie igłofiltry zostały osadzone na możliwie jednakowej wysokości. Jak widać na poniższej fotografii z ziemi o płaskim charakterze końcówki igłofiltrów wystają na niemalże tyle samo.

montaż igłofiltrów

Pamiętamy oczywiście o utrzymaniu między nimi wspomnianej odległości 1m. Warto sprawdzić przed montażem, czy wszystkie z igłofiltrów które posiadamy mają jednakową długość, bowiem to także może doprowadzić, że jeden, bądź kilka igłofiltrów będzie osadzona na niepoprawnej wysokości. Czemu aż tak dużo o tym piszemy? Bo jest to jeden z głównych i najbardziej banalnych powodów, które mogą sprawić, że system igłofiltrowy nie spełni swojego zadania. Co się dzieje, gdy jeden z igłofiltrów jest osadzony płyciej? Wszystkie igłofiltry będą zasysać wodę tak długo, aż do najpłyciej osadzonego igłofiltra zacznie dopływać wolne powietrze. Spowoduje to, że cały wydatek pompy próżniowej agregatu igłofiltrowego, będzie spożytkowany na zasysanie powietrza przez odsłonięte od wody siatki igłofiltra. W efekcie przestanie dochodzić do dalszego obniżania wód gruntowych.

Po osadzeniu w ziemi igłofiltrów należy połączyć je w jeden szczelny system z agregatem igłofiltrowym. Używać do tego będziemy kolektorów aluminiowych, kolan aluminiowych, trójników, zaślepek i przewodów. Każdy z igłofiltrów przed przyłączeniem do kielicha ssącego kolektora wyposażony zostaje w specjalną gumkę uszczelniającą, która zakładana jest na wysokości około 1cm od jego końca. Igłofiltr wyposażony w uszczelkę zostaje wetknięty ko kielicha ssącego kolektora, gdzie dochodzi do jego uszczelnienia. Kolektory i przewody łączy się ze sobą z użyciem specjalnego systemu połączeń dzwigniowych. Ważne, by sprawdzić, czy na powierzchniach złącznych i ich uszczelkach nie występują zabrudzenia powodujące nieszczelności (może to być zwykły piasek). Przykład zmontowanego systemu igłofiltrowego zobaczyć można na poniższym zdjęciu:

igłofiltry pracujący system

Co charakterystyczne, igłofiltry zaczynają kłaść się do ziemi pod ciężarem zasysanej wody. Dzięki przezroczystości igłofiltrów jesteśmy w stanie ocenić przepływ wody w igłofiltrach oraz ilość powietrza jak jest także przez nie zasysana.

Jedną z ostatnich rzeczy o której należy wspomnieć, to zrzut wody. Podczas planowania umieszczenia agregatu igłofiltrowego należy jasno określić, w którym miejscu będzie zrzucana zassana z ziemi woda. Od agregatu będzie ona prowadzona specjalnymi przewodami zrzutowymi, które odcinają drogi transportowe (nie można po nich jeździć ani zawężać ich przelotów).

Jeżeli uważacie, że niniejszy artykuł należy rozszerzyć o jakieś kwestie, będziemy bardzo wdzięczni za wasze sugestie.

 

Wszelkie zamieszczone na naszej stronie informacje należy traktować jako informacje pomocnicze, a ich wykorzystanie traktuje się jako wykorzystanie na własną odpowiedzialność.  Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.
Kopiowanie i rozpowszechnianie naszych materiałów bez naszej zgody jest nielegalne.
Materiały chronione są prawami autorskimi.